Vážení klienti, tyto webové stránky již neaktualizujeme, všechny služby a ceny za ně jsou platné pouze na www.arkaya.cz

Co je tantrická neboli celostní smyslná masáž?

Význam, průběh a délka masáže

Formu rituálu tantra masáže, se kterým se setkáte ve většině českých a evropských masážních studií, začala zakladatelka Tantra Spa Denisa Říha Palečková vyučovat v Čechách v roce 2005. V tzv. Škole tantra masáže postupně vyškolila stovky profesionálů, a tantra masáž se stala velmi populární.

V tomto textu se dozvíte jednak to, jak masáž probíhá, a dále o jejích významech a rovinách, na kterých Vám může přinášet užitek.


Průběh masáže:

Masáž tradičně zahajujeme rozhovorem, ve kterém nás zajímá, s jakou znalostí, očekáváním a záměrem přicházíte (více k tomu níže). Nad šálkem čaje či sklenicí vody máte příležitost zeptat se a říci, co potřebujete. Každá naše masážní mísntost má neopakovatelný styl a atmosféru, při které se snadno přenesete do “jiného” světa. Stejně tak je každá masážní místnost vybavená svou vlastní sprchou, kterou můžete využít před i po masáži.

V rituálu Umění doteku a tantrických masážích Vás budeme hýčkat nejen olejovou masáží, ale také hebkými předměty, provedeme tlakovou masáž horkými žínkami a zahrneme i další prvky, které současně uvolňují i oživují tělo a ducha.

Rituál Umění doteku (v délce 60 min, 90 min nebo 120 min) nezahrnuje intimní masáž. Tantrické (celostní smyslné) masáže, jmenovitě Klasická (1,5h, Luxusní (2h), Královská (3h) a Mystická (5h), zahrnují také masáž pohlaví a pánevního dna.

Po ukončení masáže máte dostatek času na její doznění i závěrečný rozhovor s masérem či masérkou. Rozhovor a čas před i po masáži neodečítáme s času masáže; počítejte tedy s tím, že u nás strávíte v průměru alespoň o 30 minut déle, než je čas masáže. Pokud přicházíte poprvé anebo volíte delší masáž (3h a více), může tento čas být ještě o něco delší. Také pokud jdete na masáž v páru, strávíme zpravidla více času úvodním rozhovorem s Vámi, abychom zjistili, jak Vám masáž co nejlépe upravit na míru, tak aby odpovídala Vašim záměrům a potřebám, a současně jste se dozvěděli vše, co potřebujete.

Po masáži doporučujeme, abyste měli chvíli ještě pro sebe, nemuseli hned spěchat na další termíny a podobně. Často hluboký prožitek je lepší v klidu vychutnat a nechat doznít.


Proč práce s intimním dotekem (masáž pohlaví)?

Práce s naší základní životní silou, sexualitou, jde přímo ke zdroji naší energie. Rychle pomůže uvolnit případné bloky a potíže, které brání v cestě hluboké blaženosti a radosti. Díky tomu se v relativně krátkém čase pozitivně transformuje řada dalších okolností našeho života: vztahy, práce, životní cesta. Naše masáž má velký přesah, její užitek cítíte nejen na poli tělesného blaha, ale můžete vnímat její vliv v celku Vašeho života.

MUŽI: Pro muže je oblast pohlaví "vstupní branou" k jeho životní energii. U mužů se energie šíří tzv. z pohlaví do zbytku těla. Při masáži navíc může objevit spoustu nových rovin prožitku. Učit se práci s dechem, která pomáhá enegii z initmní masáže rozprostřít do celého těla. Zažít orgasmus bez ejakulace, a udržet si tak příjemný pocit svěžesti, vitality a současně hlubokého uvolnění (Velký tah). Pozorná masáž pohlaví a přijímající, přirozený postoj masérky navíc pomáhají uvolnit jakékoliv pochyby o sobě, pocity studu apod. Spontánně se naučíte radovat z vlastního těla a "spolupracovat" s ním, mít z něj svého nejlepšího přítele.

ŽENY: U žen je nejprve třeba důkladně uvolnit tělo a otevřít oblast srdce, aby se opravdu uvolnila do intimního prožitku. Ženy potřebují zpravidla mnohem více času, než se otevřou doteku na pohlaví. Zcela přirozeně potřebují získat důvěru. Ženské tělo má navíc jiný rytmus než mužské. Pozorná, láskyplná masáž intimních partií ženy pomáhá zvýšit citlivost ve vagině i v těle, a poznat sílu i hloubku vlastní sexuality. I ženy, které si o sobě myslely, že jsou necitlivé, že s nimi něco není v pořádku, nebo nikdy v životě nezažily orgasmus, mohou díky celosní smyslné masáži odhalit netušené roviny radosti a rozkoše. Pro ženy je celostní smyslná masáž také branou k přijetí a uvolnění zadržovaných emocí, které byly potlačeny z důvodu, že se "nehodí" a jsou "nepatřičné", nebo tak silné, že je "lepší" je necítit. Nicméně potlačené emoce uzavírají i bránu k naší sexualitě a tělesné radosti a lásce.


Čím jsou naše masáže charakteristické?

Základem v naší masáži je vědomý, pozorný, láskyplnný dotek. A dále postoj a přání masírujícícho: přinést Vám co největší užitek na co nehlubší úrovni. Členy týmu Tantra Spa vybíráme nejen na základě jejich dovedností, ale také na základě jejich motivace, lidskosti, spontánní lásky k lidem a touhy jim pomáhat. Věříme, že to je klíč každé smysluplné služby pro lidi.


Co nás zajímá v úvodním rozhovoru s Vámi a možné impulsy pro návštěvu tantra masáže:

Jste na masáži poprvé?

Jste už po desáté, a máte pro nás specifické instrukce, na co se máme zaměřit?

Přejete si od masáže relax a odpočinek?

Chcete poznat něco nového?

Chcete se dozvědět více o svém těle, a naučit se s ním lépe pracovat?

Chcete rozšířit možnosti a zvýšit intenzitu svého intimního prožitku?

ŽENY: Chcete začít objevovat svou sexualitu, radovat se z ní a poznat orgasmus?

MUŽI: Chcete poznat sílu a blaženost celotělového orgasmu bez ejakulace? Trápí vás chybějící erekce nebo neovládaná ejakulace?

Chcete získat lepší přístup ke svému tělu, přijímat ho s láskou?

Chcete se naučit více vnímat, zvýšit svou citlivost a požitek?

Chcete rozvinout a obohatit svou i partnerskou intimitu?

Chcete podpořit léčení psychických i fyzických zranění a traumat (zneužití, deprese, sebedestrukce, nevěra, těžké porody a operace, stud a vina apod.)?

Přejete si posílit své zdraví a psychickou pohodu?

Chcete si vyjasnit určité otázky v životě, vztazích, práci...?

Chcete posílit své projekty, vztahy, záměry...?


Ve všech případech může tantra masáž být významnou podporou a katalyzátorem dalších pozitivních změn.

Když známe Váš záměr, můžeme lépe vyladit a nasměrovat sezení s Vámi.


Autentická tantra masáž má mnoho rovin, na kterých Vám může být prospěšná:

1/ DUŠEVNÍ POHODA A ZDRAVÍ: Relaxace, uvolnění, odplavení stresu + načerpání nové životní síly, radosti a optimismu.

2/ SEBEPŘIJETÍ: Pozitivní vztah k vlastnímu tělu a prožívání. Rozpouštění sebeodmítání po fyzické i psychické stránce - pocitů studu, viny apod.

3/ LÉČENÍ TĚLA I DUŠE: Probuzení vitality podporuje léčení nemocí, úrazů a celkové zlepšení zdraví. V těle se aktivuje radost a láska, a významně přispívá ke zlepšení psychického zdraví a pohody - od podpory při léčení depresí po “prosté” zlepšení nálady. Odráží se okamžitě i v zlepšení kvality mezilidských vztahů.

4/ POSÍLENÍ URČITÝCH KVALIT V SOBĚ: Energii z masáže můžete využít například k tomu, abyste podpořili lásku ve svém životě, osobní sílu, vyrovnanost a další.

5/ POSÍLENÍ ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V ŽIVOTĚ (SEXUÁLNÍ MAGIE): Zcela praktické využití energie, která se uvolňuje při masáži. Ať už se Vaše přání týkají světa ducha či hmoty, práce s energií při celostní smyslné masáži může Vaše cíle podpořit.


Délka masáže:

Tantra masáže, které zahrnují i intimní masáž, nabízíme od délky 90 minut. Podotýkáme, že tento čas uteče při masáži velmi rychle, a představuje minimum potřebné pro rituál a práci se sexuální energií. U žen doporučujeme jako minimální délku, při které zahrnujeme i intimní masáž, alespoň 2h času. V 1,5h lze zažít “ochutnávku” masáže joni (= sanskrtský název pro ženské pohlaví). Ovšem pro hlubší, intenzivnější práci s vlastní sexualitou doporučujeme alespoň 2h u mužů a 2,5h u ženy, optimálně 3h a více.


MUŽI:

Ve 2h masáži je již prostor jít více do hloubky. U mužů při 2h a delších masáží na přání můžeme zahrnout masáž prostaty. Je zde dostatek prostoru pro práci s dechem a Velkým tahem, který zmnohonásobuje intenzitu prožitku a potěšení. Více čtěte zde: Třináctá komnata, Velký tah.


ŽENY:

Pro ženu je optimální čas pro práci s intimitou (masáž joni) ideálně alespoň 2,5-3h. V taoismu se říká, že ženská sexualita je jako voda, a mužská jako oheň. Oheň rychle vzplane a stejně rychle zhasne. Když potřebujeme do varu přivést vodu, musíme chvíli pod kotlíkem přitápět a čekat, než začne bublat. A pak ještě delší dobu čekáme, než voda opět zchladne. Je to velmi výstižná metafora, která vysvětluje, že máme v sexualitě jiný rytmus a časování. Odpovídá tomu i naše zkušenost s intimní masáží. Ženy potřebují mnohem více času, aby se dostaly do hloubky prožitku, a ten pak i přiměřeně dlouhou dobu pozvolna doznívá. Dostatek času, žádný tlak a spěch... to jsou faktory důležité pro to, aby se žena po intimní stránce otevřela, a cítila se příjemně a pohodlně.


PRVNÍ MASÁŽ:

Pokud si nejste jistí, jakou délku zvolit, můžete přijít na kratší “rozkoukávací” masáž. Díky tomu zjistíte, jak se cítíte, jak se Vám líbí prostředí, jak reagujete na masáž - a díky tomu lépe rozmyslet, jakou délku či typ masáže zvolit pro příště. Pro ženy je často přirozené, že nejprve volí masáž neintimní. Například v rituálu Umění doteku mohou poznat styl masáže a přístup maséra či masérky. Když získají důvěru, objednávají se postupně na další sezení, které již zpravidla zahrnuje i intimní masáž.


RITUÁLY 3h a 5h:

Často se nás zákazníci ptají, čím se liší delší rituály masáže:

1/ Jeden z rozdílů je ten, že můžeme zahrnout více prvků: u mužů je to masáž prostaty Třináctá komnata (poskytujeme zdarma na přání v masážích již o délce 2h a více), masáž Čtvrtá dimenze či Řituál probouzení smyslů.

2/ Také máme pochopitelně více času, abychom se pečlivě věnovali všem částem Vašeho těla, pozorně a důkladně.

3/ Nejhlubší význam ovšem není ani tak v množství uplatněných postupů a technik, jako v tom, že máme více času na to, abychom v těle rozproudili energii, uvolnili nahromaděný stres a napětí, postupně se osvobodili od množství myšlenek a “plánů” a odevzdali se do intenzity a blaženosti přítomného okamžiku. Tříhodinová masáž Vás vezme do zcela jiného časoprostoru... 1,5h je často málo času, abychom se natolik uvolnili a pustili... ovšem i 1,5h může být silným zážitkem :-)

Někdy je prožitek tak hluboký, že cítíte příjemné proudění energie v těle ještě několik dní poté.

Zlepší se Vám nálada, k situacím i lidem přistupujete z jiné perspektivy.


Oblečení - neoblečení:

VY:

Při přijímání masáže můžete být nazí, ve spodním prádle (pokud se nejedná o masáž intimní) nebo i částečně oblečení a jinak zakrytí šátkem. Záleží jen na Vás, co je Vám pohodlné, a své preference sdělte masérce či masérovi.

MASÉR/ MASÉRKA:

Rituál tantra masáže tradičně probíhá tak, že masírující i masírovaný/á jsou nazí. Nahota je symbol přirozenosti, otevřenosti, toho, že nic neskrýváme. (NENÍ to ovšem výzva k vzájemné výměně doteků apod.) V Tantra Spa, pokud si nebudete přát jinak, jsou masérky při masáži dle tradice nahé. Maséři mají pohlaví zakryté zpravidla šátkem, uvázaným kolem pasu. Pokud byste z jakéholiv důvodu byli raději, aby i masírující byli oděni, neváhejte nám to při objednávce nebo při úvodním rozhovoru sdělit. Masérky jsou pak zpravidla v sarongu, nebo mají tílko a šátek uvázaný kolem pasu. Tuto formu lehkého odění často vítají ženy a páry. Neváhejte nám říci, co je pro Vás při přijímání Vaší masáže nejpřirozenější a nejpříjemnější :-)