Vážení klienti, tyto webové stránky již neaktualizujeme, všechny služby a ceny za ně jsou platné pouze na www.arkaya.cz

Blog

TANTRA MASÁŽ - LEGENDA
aneb
Celostní smyslná masáž a její užitek pro muže, ženy a páry
 
Autorka článku: Denisa Palečková, 12/2012
 
Dnes již velmi polulární tzv. tantra masáž začala zakladatelka a majitelka Tantra Spa Denisa Palečková v Čechách vyučovat v roce 2005. Skrze její 120h výukový cyklus pro širokou i odbornou veřejnost Škola tantra masáže prošly dnes již stovky certifikovaných profesionálů. Tantra masáž si rychle získala oblibu mužů i žen, a pevně se ukotvila mezi nabídkou ostatních masáží. Byly o ní napsány stovky článků a reportáží v desítkách časopisů i v televizi. Tantra masáž nechybí v nabídce žádné dárkové a zážitkové agentury. Během několika let vznikly desítky kvalitních (a stovky ne-autentických) salonů pro tantra masáž po celé České republice. Vyškolení studenti Denisy založili své masážní praxe také v Dánsku, v Rakousku, v Německu, na Ukrajině, v Itálii a na Slovensku.
 
Z tantra masáže se tak stal vyhledávaný nástroj pro rozšíření obzorů v oblasti sebepoznání a sexuality. Pro hlubokou relaxaci a intenzivní oživení. Pro léčení fyzických i psychických potíží. Pro inspiraci v partnerské intimitě. Pro řešení i zdánlivě nesouvisejících témat jako jsou deprese, fyzická onemocnění, neplodnost, ztráta chuti na sex, absence orgasmu, emoční potíže, stres, smutek, vztek a podobně.
 
V písničce od Elánu se zpívá “Za všetko može zanedbaný sex... (ak si obézny... ak máš potíže...)”. V těchto slovech je hodně pravdy, a proto při vědomém a láskyplném rozvíjení vlastní sexuální síly můžeme s potěšením sledovat, jak se uvádějí do pohybu a rovnováhy všechny ostatní oblati našeho života. Vztahy s lidmi, práce, zdraví, psychická pohoda. Mění se situace kolem nás. Lidé na nás jinak reagují. Máme jiné myšlenky, nové nápady, a také jinak jednáme. 
 
Základem úspechu autentické tantrické masáže je několik prvků:
 • vědomý a pozorný dotek;
 • láskyplný přístup a upřímná touha dávajícího, aby masáž přinesla přijímajícímu co největší užitek;
 • práce s dechem (zdroj životní síly a emoční hloubky);
 • praxe setrvávání v přítomnosti a vnímání, rozšiřování vlastní citlivosti;
 • aktivace životní, a tedy i sexuální síly.
 
Tantra masáž, se kterou se setkáte v Čechách ve většině kvalitních studií pro tantra masáž, překvapivě nevychází z tisícileté tradice orientálních nauk, respektive jen velmi volně. Jejím cílem není duchovní probuzení, tak jako u skutečných tantrických nauk, ale především osobní rozvoj a léčení. Základy velmi rozšířené evropské “tantra masáže” položil v 80.letech 20. století Andro, německý učitel novodobé tantry. Denisa prošla Androvým výcvikem pro profesionální tantra maséry, své zkušenosti obohatila o další výcviky v oblasti práce s lidskou sexualitou (certifikovaný výcvik Sexological Bodywork u Josepha Kramera, Ph.D. v USA) a mužskou a ženskou polaritou (intenzivní výcviky s Davidem Deidou, USA) a na základě vlastní praxe pak vytvořila současnou v Čechách nejvíce rozšířenou formu tzv. tantra masáže - celostní smyslné masáže. 
 
V Tantra Spa tak můžete poznat tuto formu masáže přímo u zdroje. Masážní terapeuti a terapeutky prošli certifikovanou Školou Denisy, většina z nich pravidelně asistuje na dalších probíhajících seminářích a průběžně prochází dalším doškolováním v oblasti práce s dotekem, intimitou, životní sílou a lidskou psychikou.
 
Tantra Spa nabízí nejen masáže, ale i výukové programy, které se týkají práce na sobě sama a/nebo rozvíjení partnerské intimity. Můžete získat praktické informace a zkušenosti v těchto oblastech:
 
 • jak se dotýkat partnera či partnerky nejen na těle, ale i na duši;
 • jak probudit a rozvinout svou vlastní sexualitu a potěšení;
 • jak získat pozitivní vztah ke svému tělu, probudit ho do radosti, zdraví a krásy;
 • pochopit a využít sílu sexuality pro osobní rozvoj, léčení a práci se záměrem.
 
Muži a ženy vyhledávají práci s dotekem a intimitou často z jiného impulzu, a jednotlivé masáže a programy mohou mít tomu přizpůsobené jiné zaměření a průběh.
 
Témata, která často zajímají ženy:
 • sebepřijetí; radovat se z vlastního těla a mít se opravdu ráda;
 • probuzení a rozvíjení vlastní smyslnosti, citlivosti, potěšení;
 • s výše uvedeným často souvisí tzv. léčení: uvolnění starých bolestí na těle i na duši (operační zákroky, psychické i fyzické zneužití, traumatické porody, emoční zranění ve vztazích apod.);
 • hlubší aspekty sexuality: sexualita a spiritualita, sexualita a láska, sexualita a moudrost... a jak to všechno souvisí...
 • sexualita po porodu, léčení jizev po porodu a operacích;
 • a další...
 
Témata, která často zajímají muže:
 • jak zvýšit intenzitu sexuálního potěšení a rozprostřít ji do celého těla (celotělový orgasmus);
 • předčasná ejakulace;
 • nedostavující se erekce;
 • orgasmus coby celotělový prožitek, po kterém zůstává silná hladina energie a inspirace (orgasmus bez ejakulace a následného úbytku energie);
 • propojení sexuálního potěšení a lásky;
 • a další...
 
Pro muže i ženy je zajímavý aspekt pochopení sexuální síly coby významného nástroje pro rozvíjení životní enegie, lásky a harmonie v mezilidských vztazích. 
 
Pro páry: 
 • “trvale udržitelná sexualita” aneb intimita v dlouhodobém vztahu;
 • vědomá a láskyplná sexualita coby významný zdroj harmonie, propojení a hlubšího pochopení se navzájem v páru;
 • odlišnosti v tělesném a duševním prožívání muže a ženy;
 • sexualita v těhotenství, orgasmický porod, intimita po porodu dítěte;
 • sexualita coby zdroj vzájemného obdarování se, obohacení a rozvoje; duchovní aspekty sexuality;
 • a další...
 

Práce s dotekem, dechem a vědomou pozorností může být nepopsatelně silným, trasnformačním zážitkem, který nás uvolňuje od kořenů stresu a bolesti v našem životě. Dostáváme se do přítomného okamžiku, očišťujeme staré bolesti a nefunkční návyky.  Dáváme větší prostor láskce, otevřenosti, moudrosti, vitalitě a hlubšímu pochopení naší role v životě.

 

27.1.2012

O přístupu v tantra masáži

Kouzlo tantra masáže utváříme nejen tím, jaký má masáž postup, ale hlavně a především také díky postoji a přístupu, který jako dávající máme, a který tak vědomě i podvědomě probouzíme v přijímajícím.

Rituál začínáme úklonou - asijským pozdravem Namasté. Na vnější úrovni vypadá tak, že sepneme ruce před srdcem a ukloníme se tomu, kod masáž přijímá. Na vnitřní úrovni je toto gesto výrazem respektu a úcty. Významově je tento pozdrav "Bůh/ Bohyně/ Buddha ve mně zdraví Boha/ Bohyni/ Buddhu v Tobě." Výraz Bůh/ Buddha/ Bohyně je vyjádřením toho nejvyššího potenciálu, na který se dokážeme naladit. To znamená, že přijímajícího vědomě pozorujeme v jeho největší kráse, nejrozvinutější kapacitě. Záměrně se ladíme a zaměřujeme na to nejvyšší v něm/ v ní. Přijímající se zpravidla v dané situaci dokáže daleko snáze uvolnit, cítí důvěru a hřejivé přijetí.

Tento pohled zcela zásadně ovlivňuje kvalitu naší interakce. Přestože to, co si myslíme a cítíme, není vidět, je to minimálně na podvědomé úrovni cítit. Pokud jsme nepozorní a duchem nepřítomní, ochuzuje to možnosti vstoupit v prožitku do hloubky. Pokud o přijímajícím smýšlíme negativně a máme averzi, pochopitleně nemůžeme v kontaktu vytvořit dost lásky a důvěry. I když se u toho usmíváme. Naše těla jsou daleko "chytřejší", než si někdy myslíme, a okamžitě zcela automaticky reagují na prostředí, vibrace a myšlenky v okolí.

Udržování co nejčistšího pohledu je praxe, které se můžeme věnovat i v každodenním životě. Způsob, jakým pozorujeme a hodnotíme ostatní lidi, zcela zásadně utváří charakter našich vztahů, situací, do kterých vstupujeme, a zkušeností ve světě. Když jsme zamilovaní, připadá nám celý svět krásný, lidi milí, a reagují na nás zpravidla zcela úžasným způsobem. Naopak když se ocitneme v konfliktu a hádce, často chhtě nechtě vstoupíme do série interakcí a situací, které naši náladu a bezmoc ještě hlouběji umocňují.

Na začátku těchto sérií dění je naše volba. Máme moc vědomě se rozhodnout, zda na lidech budeme vnímat to dobré, a na základě toho se k nim vztahovat. Či naopak. Škála "toho dobrého" může být o zcela jednoduchých sympatií založených na tom, že se nám například líbí, jak někdo vypadá, jaké má oči nebo úsměv. Na tento aspekt se zaměříme, a postupně tuto otevřenost v sobě rozšiřujeme na další a další aspekty. V nejširším měřítku pak trénujeme pohled, kdy se na druhého díváme opravdu jako na Boha/ Bohyni/ Buddhu - tedy někoho s nadpozemskými kvalitami. Tím, že druhého určitým způsobem vidíme, pomáháme dané vlastnosti rozvinout v sobě i v něm.

Tento přístup udržujeme po celou dobu masáže. Uvědomujeme si momenty, kdy pozornost ztrácíme, kdy naše myšlenky bloudí, nebo kdy posuzujeme a hodnotíme - a kdykoliv si tohoto všimneme, vědomě daný tok myšlenek zastavíme a ladíme se opět na to nejvyšší v přijímajícím i v nás. Tato praxe umožňuje vstup do prostoru plného záře a lásky, důvěry a otevřenosti.

A pochopitelně - čím hlouběji ukotvíme daný přístup v masáži, tím spontánnější pro nás pak bude i v každodenních situacích a setkávání s lidmi. To, co se odehrálo při masáži, může "prorůstat" do všech rovin našeho běžného života. A zde se pak dějí "zázraky" :-)

Denisa Palečková


20.1.2012

Když jsem v Praze v roce 2001 začala s tantra masážemi, bylo to v Čechách nóvum. Bylo mi 25 let, studovala jsem sociologii a různé formy terapie, měla jsem za sebou několik let na kurzech tzv. SkyDancing tantry u Johna Hawkena, žáka zakladatelky této školy Margot Anand. Postupně jsem si prošlapávala cestičku v této oblasti. V té době mezi mou klientelu patřili především muži - vysoce postavení, časově vytížení, Češi i cizinci. Počáteční nejistotu u mě záhy vystřídala radost nad tím, jak láskyplný dotek a nic nesoudící přístup mohou mít pro dotyčné velký význam. Vnímala jsem, že pro většinu mých klientů jsou tyto chvíle jedny z mála, kdy mohou být sami sebou, cítí se milovaní a přijatí. Spolu s masáží jsem často vyslechla i dojemné lidské příběhy.

Moje zkušenost v této oblasti práce s lidskou duší a sexualitou se postupně rozšířila o výcvik u Andra, zakladatele první německé školy tantry Diamond Lotus. Andro zasvětil svůj život studiu sexuality a masáží, a v 80.letech 20. století vytvořil krásný rituál masáže pro uctění své partnerky. Ten se v dané formě postupně pod názvem "tantra masáž" rozšířil po celém Německu a v několika dalších zemích.

Tuto formu masáže v Čechách jsem začala vyučovat v roce 2005. Od té doby prošlo mými kurzy a uceleným výcvikem Škola tantra masáže již mnoho stovek lidí. To, s čím se v dnešní době setkáváme ve většině dnes již velmi populárních "tantra maséren", tak má kořeny právě v Andrově rituálu. Sem patří úctyplný pozdrav s úklonou (Namasté) na začátku masáže, rituální omývání horkými žínkami, hlazení kožešinkami a peřím, potírání vonnými oleji... Pravý význam a síla tohoto masážního rituálu ale není ve využití zmíněných předmětů, nýbrž ve zkušenosti, postoji a přístupu masírujícího a v jeho upřímném přání, aby masáž měla pro přijímajícího co největší užitek.

Své vzdělání v oblasti lidské sexuality jsem doplnila o certifikovaný výcvik Sexological Bodywork (sexuologická práce s tělem) při IASHS (The Institute for Advanced Study of Human Sexuality) v San Francisku, u profesora Josepha Kramera, PhD. Původně teolog a masér Kramer studoval různé tradice práce se sexualitou (taoismus, tantra, quodoushka), a stal se celosvětově známým průkopníkem v oblasti výuky intimní masáže a práce s dechem. Jeho přínos je v důrazu na tom, jak podstatné a léčivé je do masáže zahrnout celé tělo, a že zdravá sexualita je základem naší životní síly a radosti.

Od mých prvních krůčků tanra masérky uplynulo něco málo přes 10 let, a vidím velké změny. Tantra masáž je dnes velmi populární u mužů i žen. Co měsíc najdeme v některém z pánských i dámských časopisů článek o tantře či tantra masáži. V každém větším měste již najdeme několik míst, které nabízejí tantra masáž. Každá dárková agentura má tuto formu masáže ve své nabídce - vedle masáží thajských, havajských, čokoládových a dalších...

Popularizace této formy masáže má své výhody i svá úskalí. Přínosem je mimo jiné otevřenější přístup k sexualitě, větší informovanost o možnostech aktivace a využití naší životní síly, léčení studu, posílení sebepřijetí, vzdělávání v oblasti doteku a intimity, což má pozitivní dopad pro jednotlivce i partnerské dvojice. Úskalím je přítomnost "prvoplánově" pojatých masáží, které v sobě nesou určité prvky rituálu (úklona, kožešinky, peříčka...), ale na rovině prožitku nemají hlubší význam a směr. To může být dáno jedině skrze hloubku zkušenosti a lidskou zralost masírujícího.

Tantra masáž není technika, kterou se lze naučit za víkend. Profese tantra maséra/-ky vyžaduje důkladnou přípravu a lidskou hloubku. Součástí zkušenosti masírujícího je i zpravidla zcela nový pohled na lidskou sexualitu a její souvislosti s dalšími oblastmi života. Tuto zkušenost napřed prochází každý sám u sebe, až poté začíná být připraven na práci s druhými. Patří sem i přirozená touha přinášet druhým užitek. Stát se inspirací pro rozvoj radosti, štěstí a lásky. Dále otevřený přístup a ne-předsudečnost. Hluboká láska k lidem a porozumění pro všechny odstíny lidského prožívání.

Autentická tantra masáž je jako cesta "domů". Sami k sobě, k radosti, otevřenosti a lásce. A když jsme šťastní, automaticky předáváme radost kolem sebe.

 

Denisa Palečková

tantra spa masaz denisa