Vážení klienti, tyto webové stránky již neaktualizujeme, všechny služby a ceny za ně jsou platné pouze na www.arkaya.cz

Potrat - jizva na těle i na duši, kterou lze uzdravit

Potrat je nelehkou zkušeností, která se týká překvapivě vysokého množství žen. Proč překvapivě? A proč o potratech tolik nevíme a neslyšíme? Málokterá žena o své zkušenosti ráda mluví. A pokud se k němu navíc rozhodla dobrovolně, často se za svou volbu take stydí, a raději ji před okolím tají. Některé ženy o svém zážitku mlčí dlouhé roky, a nesou si v sobě toto bolestivé tajemství spolu s hlubokým pocitem provinění.

Jiné se na své miminko těšili, ale děťátko odešlo dříve, než stihlo dozrát.

Každá taková zkušenost bolí. A když pomineme často ne zcela snadné reakce těla, které se nakonec po určité době znovu zotaví a posílí, nezhojené rány zůstávají nadále v ženině psychice. Patří sem palčivý nebo i ne zcela uvědomovaný pocit ztráty, zármutku, selhání…

Jakkoliv to pro některou ženu může být obtížné, doporučuji o sých pocitech vědomě přemítat, dovolit si je, zapisovat a sdílet s lidmi, kteýrm důvěřuje. Pomáhá také komunikovat s nenarozeným miminkem, dát mu jméno a vnitřně se s ním rozloučit – formou myšlenky, dopisu nebo osobního ritualu.

Zkušenost potratu je uložená v paměti těla. Čím méně je přiznaná a vyjádřená, tím větší tendenci má se v těle “držet”. Ovšem spolu s tím sedí jako žába na prameni samotné životní  síly. Bolest je připravená se aktivovat obzvlášť ve chvílích, které vedou k navýšení životní energie. To může být například “jen” tanec či sport – spolu s tím, jak aktivujeme tělo, aktivujeme chtě nechtě i nevítané pocity. Podvědomou strategií se pak stává “zamrznutí” – celkové zabrždění sebe sama v životě, na rovině cítění, aktivity, sebevyjádření.

Fyzická i duševní bolest se pochopitelně může objevovat také v kontextu intimního života. Sexualita je významným posilovačem naší životní síly; rozproudí nám krev v žilách, zrychluje dech a spolu s tím opět oživuje žádané i nechtěné pocity. Navíc je dotek a kontakt v intimní oblasti provázaný i se zkušeností při potratu. A s každým milováním, které si dovolíme procítit, se i “zakonzervovaná” bolest dere na povrch. Proto mohou mít některé ženy tendenci se milování vyhýbat, nebo upřednostnňují akční a rychlý sex, který nemusí tolik procítit.

Vědomé i podprahové strádání řadu žen doprovází dlouhé roky, a brzdí tak požitek nejen z intimity a vztahu, ale ze života vůbec. Přitom existuje metoda, která během relativně krátké doby - může jít o dny či několik týdnů dle frekvence sezení a síle zkušenosti uložené v těle - rozpustí i mnohaletou bolest. Je nesrovnatelně efektivnější než dlouhé hodiny mluvené terapie, která může být také důležitou oporou v oblasti mentálního porozumění a smíření se, ale nedokáže uvolnit zkušenost z paměti těla.

K uzdravování traumatu z potratu - i mnoha dalších forem zranění na těle i duši různé intenzity - lze využít metodu vědomé práce s tělem v intimní oblasti, tzv. vaginální mapování. Zkušený masážní terapeut či sexological bodyworker přitom umožňuje ženě, aby se vědomě spojila s jednotlivými oblastmi své pochvy. Klientka má přitom příležitost objevit pomyslnou mapu svého prožívání. Na některých místech se může objevovat necitlivost, jinde potěšení, jinde fyzické nepohodlí a bolest (řezání, pálení, píchání...) - navzdory tomu, že není vyvíjen silný tlak ani řezavý podnět - a na dalších místech zase výrazné či slabší emoce, od smíchu přes smutek po zlost a frustraci. Vyškolený/á masážní terapeut/ka tyto reakce zná, a její/ jeho úlohou je s uklidňující ukotvenou přítomností dát ženě prostor, aby objevené pocity prožila a uvolnila z těla. Po sezení, a často již během sezení, následují pocity uvolnění, osvobození, přívalu energie a radosti. Mapováním se odstranila pomyslná “žába na prameni”.

Zpravidla využíváme sérii několika sezení, doporučujeme minimálně tři, během kterých žena zaznamená nezřídka ohromné posuny. Efekt vaginálního mapování mnohonásobně přesahuje rovinu sexuality. Žena se ve výsledku cítí silnější, ukotvená sama v sobě. Ví, kde se nachází a kam jde. Zná dobře své hranice a jasně dokáže rozpoznat a komunikovat své potřeby. Je spojená sama se sebou, se svou ženskou podstatou. To se pochopitelně obratem pozitivně zrcadlí v partnerství a všech dalších vztazích, na rovině seberealizace a pocitu významu, smyslu a radosti v životě. Spontánně narůstá pocit vděčnosti a sebepřijetí - přirozené lásky a úcty k vlastnímu tělu a prožitkům.

Vaginální mapování pomáhá i v řadě dalších situací. Ženy zaznamenaly vymizení bolesti při menstruaci. Zpracovaly trauma způsobené znásilněním. Uvolnily efekty chirurgických zásahů do těla. Nebo se “jen” zbavily snížené citlivosti a nedostatku potěšení v oblasti intimního života. To jsou pouze některé z mnoha.

Mnoho žen metoda vaginálního mapování zajímá pro své účinné výsledky. Ale je pro ně těžké si představit, že by sezení podstoupily s “cizím” člověkem, ať už profesionálně vyškolenou ženou či mužem. Nicméně pokud se odhodlají, během prvního sezení zjišťují, jak se v pro ně v představě nezvyklé situaci mohou cítit přirozeně a bezpečně. Zkušený odborník pracuje s tělem a intimitou člověka s ukotvující lehkostí, a tento postoj během krátké chvíle přechází i na klienta.

Další možností je, naučit metodu partnera. Školení vaginálního mapování v ČR probíhá formou víkendových seminářů pod vedením Denisy Říha Palečkové, zpravidla 2x do roka. Postup je dále možné se naučit i formou individuální výuky v páru, případně i jednotlivě nebo v menší skupině.

Mgr. Denisa Říha Palečková

Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již několika tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.  Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Je tvůrkyní centra masáží a osobního rozvoje Tantra Spa Prague. S Josephem Kramerem, PhD. přinesla z USA do ČR novou profesi Sexological Bodywork, s mimořádnými účinky v somatickém vzdělání i léčení. V roce 2013 založili Evropskou akademii somatického vzdělání – EASE, s cílem nabídnot  benefity práce s tělem široké veřejnosti i certifikaci profesionálů. Je spoluautorkou výukového DVD k legendárnímu rituálu celostní smyslné masáže Umění doteku. 

www.denisapaleckova.cz

www.denisaarichard.cz

www.kurzypropary.cz

www.ease.cz

www.sexologicalbodywork.cz